Randers Naturpleje- og Kogræsserforening

Kunne du tænke dig at være med til at passe kreaturer, der leverer bøfferne på dit spisebord?

 

Vil du give din familie en masse gode oplevelser sammen med nogle dyr, der er med til bevare og forøge naturens mangfoldighed ?

 

Byøkologisk Forum er initiativtager til kogræsserforeningen, og flere medlemmer har erfaring med at afgræsse med kreaturer siden 2006 fra en anden kogræsserforening vi satte i gang dengang. Der bliver lagt stort vægt på dyrevelfærden, naturplejen som fremmer biodiversiteten på arealerne, at det helst er økologiske kreaturer, men ellers konventionelle som ikke har fået gensplejset kraftfoder. 

 

Randers Kommune gør et stort arbejde for at få indhegnet og afgræsset deres naturarealer. Vi hjælper dem på Orkidèengen i Fladbro og på et grønt areal på Toldbodgade, hvor der igen i år kommer til at gå nogle økologiske Sort bæltet Galloway.Vi har også bier sammen med Byøkologisk Forum, som en del af naturplejen. Der foregår en floraregistrering, afholdes lekurser, kokkeaftener, parteringsaften, florature og andre spændende ting, som er støttet af LAG Randers, Randers Kommune og FødevareErhverv.

 

Som medlem kan man have andel i en kvie og være kvægbonde i byen samt være med til at passe kreaturerne. Kødandelene er 1/4 Galloway (ca. 40 kg) og 1/8 Angus (ca. 30 kg) eller 1/4 Angus. Prisen er i år 60 kr. pr. kg for Angus og 70 kr. for økologisk Galloway (den reelle vægt). Det er også muligt at være med i vagtplanen uden at skulle have kød. Vi har også støttemedlemmer.